VTC10: Việt Nam tiếp tục đóng góp hơn nữa cho Liệp hợp quốc

BVD – VTC 10 đã có cuộc phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao ông Trần Bình Minh về vai trò của Việt Nam với vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Sau đây là trả lời phỏng vấn của Ông :

Related Posts