ĐẾN 10 giờ sáng 05.07 TTTM ĐỒNG XUÂN HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG

BVD- Đến 10 giờ sáng 05.07. 2019 toàn bộ các khu vực kinh doanh trong TTTM Đồng Xuân đã trở lại hoạt động bình thường.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi

Huy Thắng

Related Posts