BÁO ĐỨC VIẾT VỀ CUỘC KÊU GỌI QUYÊN GÓP ” CHUNG TAY CHỐNG VIRUS CORONA ” CỦA TTTM ĐỒNG XUÂN- BERLIN

Dong Xuan Center startet Aufruf

Corona- Unternehmens-Ticker
Trên đây là đầu đề bài báo được đăng trên Tuần Báo Berlin ( Berliner Woche ) 
Lược dịch như sau :
Trung tâm Đồng Xuân đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng corona.
Trong đó, ban quản lý trung tâm kêu gọi tất cả các công ty, cơ quan và văn phòng ở Herzbergstr cũng như tất cả các thành viên của cộng đồng người Việt đóng góp theo khả năng của họ.
Người dân Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi phía, lời kêu gọi cho biết. Bây giờ là lúc chúng ta thể hiện sự đoàn kết giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng virus Corona. Các khoản quyên góp được nhằm hỗ trợ các dự án hiện cần hỗ trợ tài chính và / hoặc nhân viên của họ làm việc trong điều kiện khó khăn. Có ba dự án cần được ưu tiên: quyên góp mua thiết bị y tế và quần áo bảo hộ cho bác sĩ và nhân viên y tế; giúp đỡ người vô gia cư và hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình trong cuộc khủng hoảng Corona.
Chiến dịch quyên góp được tổ chức bởi Trung tâm Đồng Xuân cùng với Hội phụ nữ Đồng Xuân Berlin.
Thông tin có sẵn từ Trần Thị Phương, chủ tịch Hội Phụ nữ Đồng Xuân, dưới 0172 316 46 02. Tài khoản quyên góp: Hội Phụ nữ Đồng Xuân Berlin (chủ tài khoản) IBAN: DE61 1009 0000 2600 8870 0, mục đích: Covid-19.
Nguyên bản tiếng Đức : 

Das Dong Xuan Center hat einen Spendenaufruf für Betroffene der Corona-Krise gestartet. Darin appelliert die Centerleitung an alle Unternehmen, Agenturen und Büros in den Markthallen in der Herzbergstraße sowie an alle Mitglieder der vietnamesischen Community, entsprechend ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten.

Die vietnamesischen Berliner hätten von allen Seiten viel Unterstützung erhalten, heißt es im Aufruf. Nun sei es Zeit, diese Solidarität an Betroffene der Coronakrise zurückzugeben. Mit den gesammelten Spenden sollen Projekte unterstützt werden, die derzeit besonders dringend finanzielle Unterstützung benötigen und/oder deren Mitarbeiter unter erschwerten Bedingungen arbeiten.

Drei Schwerpunkte gibt es: Spenden zum Kauf von medizinischer Ausrüstung und Schutzkleidung für Ärzte und medizinisches Personal, die Hilfe für Obdachlose und die Unterstützung von Frauen und Kindern, die während der Corona-Krise vermehrt Gewalt ausgesetzt sind. Die Spendenaktion organisiert das Dong Xuan Center gemeinsam mit dem Frauenverein Dong Xuan Berlin und dem eigens gegründeten Coronavirus Anti-Epidemic Fund.

Infos gibt es bei Tran Thi Phuong, der Vorsitzenden des Dong Xuan Frauenvereins, unter 0172 316 46 02. Spendenkonto: Frauenverein Dong Xuan Berlin (Kontoinhaber) IBAN: DE61 1009 0000 2600 8870 0, Verwendungszweck: Covid-19.

Hà Huy, biên tập

Related Posts