Nhật ký an ninh ngày 13/09/2020

0:00 Bản tin Nhật ký an ninh 1:00 Đề nghị truy tố Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm 3:00 Hà Nội: kiểm soát chặt chẽ cơ sở Karaoke trong mùa dịch Covid-19 6:30 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 thành công

Related Posts