Berlin cấm đốt các loại pháo toàn thành phố !

Theo B.Z ( Berliner-Zeitung )

Các quy định về việc bán pháo hoa trong đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều người thích đốt pháo ở Berlin – và cả những người buôn bán, những người mà những ngày trước Giao thừa là quan trọng nhất trong năm. Giờ đây, cuộc chiến chống pháo nổ dường như đang trở nên khắt khe hơn.

Ngay cả pháo hoa của trẻ em và thanh thiếu niên, như thường có quanh năm, vẫn có vẻ bị cấm. Một số thương nhân đã tuyên bố rằng họ sẽ bán những hàng hóa vô hại này, nhưng các nhà chức trách hiện cũng đang can thiệp vào đây.

Lệnh cấm bán hàng đã được quy định trong Sắc lệnh về Chất nổ trên toàn quốc, nhưng chỉ liên quan đến các sản phẩm pháo hoa loại 2. Khu vực này bao gồm các loại pháo hoa cho đêm Giao thừa: tên lửa,  pháo và nhiều loại khác. Một số thương nhân đã nộp đơn để lật lại lệnh cấm, nhưng vào buổi tối, Tòa án hành chính cấp cao của Berlin-Brandenburg đã xác nhận có quy định mới: Cấm tất cả các loại pháo !

Related Posts