BVD – Đêm nay 27/7 và rạng sáng mai 28/7, người dân Việt Nam chúng ta sẽ được quan sát cùng lúc 3 hiện tượng thiên văn cực kỳ đáng chú ý: Nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ (Trăng Máu), Mưa sao băng Delta Aquarid với 20 vệt sao mỗi đêm lúc cực điểm và sao Hỏa tiến lại ở vị […]xem thêm