Việt – Trung ký 36 văn bản thỏa thuận hợp tác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng xem 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được hai bên ký kết. 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký […]xem thêm
Load More