Mùa gặt ! Chắc mỗi người Việt Nam ra đi từ quê nhà không bao giờ quên, mặc dù năm tháng cũng phai mờ chút ít. VDTV xin chuyển đến quý vị chùm ảnh của CTV Nguyễn Thu gửi từ Việt Nam. [images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”9999″ image=”9999″] [image link=”10000″ image=”10000″] [image xem thêm
Load More