Sau khi cập mạn tàu CSB 4039, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2008 đã chuyển lên tàu CSB 4039 một số bộ phận của chiếc máy bay Casa 212 gồm: Mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái. Theo QDND Online, đúng 4h30’ sáng 17-6, từ Quân cảng Vùng Cảnh sát biển 1, […]xem thêm
Load More