THƯ CỦA TỔNG BIÊN TẬP BÁO BILD (CHLB ĐỨC) JULIAN REICHELT GỬI TẬP CẬN BÌNH. ĐĂNG NGÀY 16.04.2020, LÚC 22 GIỜ 49 PHÚT 🇺🇸 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇨🇦 🇦🇺 🇯🇵 KÍNH GỬI: ÔNG CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH, Đại sứ quán của ông ở Berlin đã có ý kiến với tôi trong một bức thư ngỏ, vì chúng tôi đã xem thêm
Load More