Tôi về tìm lại dấu xưa là bài thơ của nhà thơ Huy Thắng   Tôi về tìm lại dấu xưa, Cây bàng ngả bóng đợi trưa bên hè. Tôi về nghe lại tiếng ve, Thuở xưa trèo sấu hái me tặng nàng.   Tôi về tiếng sáo âm vang, Cách diều no […]xem thêm
Load More