Nguyễn Công Chính (VK Đức) được trao Giải thưởng Nhà lãnh đạo DN xuất sắc nhất của năm tại Anh.

Ngày 22/3/2016 tại tại Achievement, Luân  Đôn, Vương quốc Anh, Diễn đàn Thành tựu 2016, của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EBA) trao Giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất của năm cho  ông Nguyễn Công Chính, Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn Sado Group Viêt nam. .Đồng thời, tập đoàn Sado Group cũng được công nhận là Doanh nghiệp xuất sắc nhất trong lĩnh vực nhôm kính.

12801120_1156839774329088_4500869287811615742_n

Ông Nguyễn Công Chính là Việt kiều Đức về đầu tư nhà máy kính và  nhôm kính tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai VN. Sản phẩm của Sado-Group được Hiệp hội EBA đánh giá là một trong những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất của thế giới. 

12670751_1156839777662421_6997514337509047427_n

Diễn đàn „Thành tựu“ là một diễn đàn thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu về đầu tư quốc tế. Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu  ( EBA) bao gồm hơn 50.000 đại diện của 46 quốc gia. Hiệp hội  tập hợp những doanh nhân hàng đầu ở châu Âu nhằm công nhận những thành tựu trong sản xuất kinh doanh, những nhà lãnh đạo công nghiệp các học giả và các nhà nghiên cứu nổi tiếng nhằm khuyến khích phát triển bền vững ở những quốc gia và vùng lãnh thổ. EBA rất quan tâm tới việc phát triển doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp, đầu tư và thiết lập quan hệ đối tác với những vùng, những công ty và tổ chức phát triển năng động.

Huy Thắng, Theo thông tin của Sado – Group

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”6095″ image=”6095″]
[image link=”6096″ image=”6096″]
[image link=”6097″ image=”6097″]
[image link=”6098″ image=”6098″]
[image link=”6099″ image=”6099″]
[image link=”6100″ image=”6100″]
[image link=”6101″ image=”6101″]
[image link=”6102″ image=”6102″]
[image link=”6103″ image=”6103″]
[image link=”6104″ image=”6104″]
[image link=”6105″ image=”6105″]
[image link=”6106″ image=”6106″]
[image link=”6107″ image=”6107″]
[image link=”6108″ image=”6108″]
[image link=”6109″ image=”6109″]
[image link=”6110″ image=”6110″]
[image link=”6111″ image=”6111″]
[image link=”6112″ image=”6112″]
[image link=”6113″ image=”6113″]
[image link=”6114″ image=”6114″]
[image link=”6110″ image=”6110″]
[image link=”6109″ image=”6109″]
[image link=”6107″ image=”6107″]
[image link=”6106″ image=”6106″]
[image link=”6105″ image=”6105″]
[image link=”6104″ image=”6104″]
[image link=”6103″ image=”6103″]
[image link=”6098″ image=”6098″]
[image link=”6113″ image=”6113″]
[image link=”6114″ image=”6114″]
[image link=”6096″ image=”6096″]
[/images]

Related Posts