Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói lời từ biệt Chính phủ

Ngày 26.03.2016, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp thường niên phiên họp cuối cùng của nhiệp kỳ, trong cuộc họp ông đã có lời phát biểu từ biệt, khi ngày 6.04 tới ông và 15 thành viên Chính phủ được nghỉ theo chế độ.

Chúng tôi xin chuyển đến quý vị Video bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

[mom_video type=”youtube” id=”A78-RmJiBp8″]

Related Posts