Tổng Công ty Thăng Long 20 năm phát triển và trưởng thành

Tổng Cty Thăng Long ở Berlin, CHLB Đức, được  thành lập ngày 22.12.1994 với 2 đơn vị thành viên  là Cty Thang long GmbH và Cty Thăng Long Verwaltung GmbH. Ban lãnh đạo TCT gồm  ông Võ văn Long, Tổng Giám đốc;  ông Trương Định, Phó Tổng Giám đốc,  và ông Nguyễn Huy Tuấn, Phó Tổng Giám đốc.

1 Ban lanh dạo Cty

Tổng Giám đốc ,Võ Văn Long ( đứng giữa ) Phó Tổng giám đốc, Trương Định ( Bên trái ) Phó Tổng giám đốc, Nguyễn Huy Tuấn ( bên phải )

Để quý vị các bạn hiểu thêm về TCTTL, chúng tôi xin giới thiệu Phóng sự TCTTL20 năm một chặng đường.

 

 

Related Posts