Họp báo về cá biển chết như chợ vỡ vì không trả lời câu hỏi ?

Cuộc họp báo về nguyên nhân cá biển chết đã diễn ra lúc 20 giờ ngày 27.04.2016 nhưng kết thúc bất ngờ như một cái chợ vỡ vì Thứ trưởng Bộ TN&MT không trả lời câu hỏi. Hỏi Vì sao ?

 

 

 

Related Posts