Trả lời PV của CTHSVI VN ở Đức về cuộc thi ” Sắc màu cuộc sống “

Hội SIVIVNCHLB Đức hiện nay đang tổ chức cuộc thi Sinh viên với ” Sắc màu cuộc sống ” nhằm nói lên những trải nghiệm của cuộc sống sinh vinh viên trong môi trường Đại học ở Đức.

SIVI

Chúng tôi có cuộc trò truyện với anh Phạm Thái Thủy, Chủ tịch Hội SIVI VN tại CHLB Đức. Anh cho biết ( xin mời các bạn vào xem Video Clip )

Hà Huy ( thực hiện)

Related Posts