Chùa Từ Ân ( Berlin) cử hành Đại Lễ Phật Đản, Phật lich 2560

Trăng tròn tháng Tư lại trở về, Phật tử khắp nơi chào đón mừng Đại Lễ Đản Sanh của Đức Từ  Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Ngày 22.05.2016 tức 16.04 Âm lịch, năm Bính thân, tại Chùa Từ Ân đã cử hành Đại Lễ Phật Đản-Phật lịch 2560.

Chủ trì Đại lễ có các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa đến từ các chùa ở Đan Mạch, München, Nürnberg, và đặc biệt có các vị Đức Lạc Ma Tây Tạng dưới chân núi dẫy Hy-Mã Lạp Sơn  .

Đại Lễ Đản Sanh ( Lễ tắm Phật ) diễn ra hết sức thành kính và trang nghiêm theo đúng Lễ nghi Phật Pháp.

Trước khi Đại lễ Đản Sanh diễn ra ngày 22.05, chiều ngày 21.05.2016 Chùa Từ Ân đã làm lễ cúng cô hồn.

Đại Lễ Phật Đản đã được đông  đảo bà con Phật tử, quý đồng hương từ mọi miền ở nước Đức đã về dự và thực hiện lễ nghi, một nét văn hóa Việt từ ngàn xưa truyền lại nay được duy trì ở Đức.

Để tưởng nhớ đến đời sống tu hành của các nhà sư trước đây, các vị Chư Tăng đã thực hành khất thực, rất đông bà con đã xếp hàng hai bên niệm phật chào  và cúng dường.

Tin và bài của Phúc Tiến và Hoa Đức 

Dưới đây là những hình ảnh của Đại Lễ Phật Đản ở Chùa Từ Ân Berlin [images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”8899″ image=”8899″]
[image link=”8898″ image=”8898″]
[image link=”8896″ image=”8896″]
[image link=”8895″ image=”8895″]
[image link=”8892″ image=”8892″]
[image link=”8891″ image=”8891″]
[image link=”8890″ image=”8890″]
[image link=”8888″ image=”8888″]
[image link=”8887″ image=”8887″]
[image link=”8886″ image=”8886″]
[image link=”8885″ image=”8885″]
[image link=”8883″ image=”8883″]
[image link=”8881″ image=”8881″]
[image link=”8880″ image=”8880″]
[image link=”8879″ image=”8879″]
[image link=”8878″ image=”8878″]
[image link=”8877″ image=”8877″]
[image link=”8875″ image=”8875″]
[image link=”8873″ image=”8873″]
[image link=”8871″ image=”8871″]
[image link=”8870″ image=”8870″]
[image link=”8869″ image=”8869″]
[image link=”8868″ image=”8868″]
[image link=”8866″ image=”8866″]
[image link=”8865″ image=”8865″]
[image link=”8864″ image=”8864″]
[image link=”8863″ image=”8863″]
[image link=”8862″ image=”8862″]
[image link=”8861″ image=”8861″]
[image link=”8859″ image=”8859″]
[image link=”8857″ image=”8857″]
[image link=”8855″ image=”8855″]
[image link=”8853″ image=”8853″]
[image link=”8851″ image=”8851″]
[image link=”8849″ image=”8849″]
[image link=”8847″ image=”8847″]
[image link=”8845″ image=”8845″]
[image link=”8844″ image=”8844″]
[image link=”8843″ image=”8843″]
[image link=”8841″ image=”8841″]
[image link=”8840″ image=”8840″]
[image link=”8839″ image=”8839″]
[image link=”8838″ image=”8838″]
[image link=”8836″ image=”8836″]
[image link=”8835″ image=”8835″]
[image link=”8834″ image=”8834″]
[image link=”8833″ image=”8833″]
[image link=”8832″ image=”8832″]
[image link=”8829″ image=”8829″]
[image link=”8828″ image=”8828″]
[image link=”8826″ image=”8826″]
[image link=”8825″ image=”8825″]
[image link=”8823″ image=”8823″]
[image link=”8822″ image=”8822″]
[image link=”8821″ image=”8821″]
[image link=”8820″ image=”8820″]
[image link=”8819″ image=”8819″]
[image link=”8818″ image=”8818″]
[image link=”8817″ image=”8817″]
[image link=”8816″ image=”8816″]
[image link=”8815″ image=”8815″]
[image link=”8814″ image=”8814″]
[image link=”8813″ image=”8813″]
[image link=”8812″ image=”8812″]
[image link=”8810″ image=”8810″]
[image link=”8809″ image=”8809″]
[image link=”8808″ image=”8808″]
[image link=”8807″ image=”8807″]
[image link=”8805″ image=”8805″]
[image link=”8803″ image=”8803″]
[image link=”8802″ image=”8802″]
[image link=”8801″ image=”8801″]
[image link=”8800″ image=”8800″]
[/images] 

 

Related Posts