Đại sứ Đoàn Xuân Hưng thăm hỏi bà con bị thiệt hại trong vụ cháy kho ở Berlin

Ngay khi được tin, ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ VN tại CHLB Đức và cán bộ Sứ quán đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn và ông đã kip thời đến thăm hỏi động viên từng gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy kho bên cạnh TTTM Đồng Xuân lúc 11 giờ 15 phút ngày 11.05.2016

Related Posts