EZB quyết định hủy bỏ đồng 500 € vào cuối năm 2018

Theo các nguồn tin,  Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu (EZB), ngày 04/5/2016,đã quyết định hủy bỏ đồng 500 Euro vào cuối năm 2018.

Chủ tịch EZB, ông  Mario Draghi cho rằng việc hủy bỏ đồng 500 Euro sẽ góp phần phòng chống các hoạt động tội phạm có tổ chức như buôn bán ma túy, rửa tiền, v.v..

 

Theo EZB, từ năm 2014  đã không in thêm đồng 500 Euro nữa, nhưng số 500 Euro còn lại vẫn được đưa vào lưu hành tới cuối năm 2018 và sẽ từng bước thu hồi những đồng 500 Euro đã phát hành. Đồng thời thay thế đồng 500€ bằng các đồng 100 € và 200 €. Người ta tính rằng  Việc in những đồng tiền thay thế ước tính sẽ tốn phí tới 500 triệu Euro.

Hà Huy ( tổng hợp )

Related Posts