Hình ảnh Hội đồng hương Nghệ An Berlin và vùng phụ cận Đại hội lần thứ 4

Buổi tối ngày 15.05.2016, Hội đồng hương người  Nghệ An Berlin và vùng phụ cận đã tiến hành Đại hội lần thứ IV.

Đại hội vinh dự được đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và Phu nhân, cùng Bí thư thứ nhất, thường trực Ban công tác Cộng đồng bà Nguyễn Thị Bích Thảo đến dự.

Huy Thang(30)

Đến dự còn có các đoàn đại diện cho Hội đồng hương Nghẹ An ở các nước  liên hiệp Châu Âu như Anh Quốc, Ba Lan, Công hòa Séc và đông đủ đại diện các hội đoàn đồng hương ở các tỉnh thành đã tặng hoa chúc mừng.

Đông đảo các phóng viên : Baovietduc.de, Việt-Báo.de, NguoiViet.de,  và các nhà nhiếp ảnh gia… đã đến tác nghiệp đưa tin.

Huy Thang(86)

Đoàn chủ tich Đại hội

Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt những hoạt động của hội do  ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch hội khóa 3 trình bày.

Đặc biệt Đại hội được  xem lại các hình ảnh hoạt động  của hội  qua bộ phim  ký sự của Truyền hình VIETDUCTV – Baovietduc.de :  NHỮNG DẤU ẤN QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI !

Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban chấp hành mới. Ban Chấp hành đã tiến hành họp, kỳ họp  lần thứ nhất và phân công ông Trần Văn Dũng ( Giám đốc Cty Immobielien HD ) làm Chủ Tịch Hội. Phát biểu nhận chức, ông Trần Văn Dũng đã hứa sẽ không phụ lòng tin tưởng giao phó trách nhiệm của bà con đồng hương và BCH.

Huy Thang(202)

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và phu nhân, cùng các ông Nguyễn Văn Hiền, Võ Văn Long, Trần Công Thành, đại diện cho các doanh nghiệp tiêu biểu đã chúc mừng Tân chủ tịch HĐH Nghệ An và các vị trong BCH mới.

Huy Thang(222)

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho Tập thể Hội và một số cà nhân có thành tích hoạt động xuất sắc .

Đồng thời Đại sứ và Phu nhân cũng thay mặt cơ quan Đại diện Nhà nước tặng Giấy khen cho các cháu học sinh có thành tich cao trong học tập.

Huy Thang(322)

Đạ sứ tặng Giấy khen và chụp ảnh cùng các cháu học sinh đạt kết quả cao trong học tập

Hơn 300 hội viên đồng hương xứ nghệ từ các miền quê ở nước Đức về dự Đại hội không chỉ được thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với hội mà còn được thưởng thức một chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc với những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc quê hương xứ nghệ do các nghệ sĩ, ca si từ trong nước sang biểu diễn.

Đại hội lần thứ IV của Hội đồng hương Nghệ an Berlin và vùng phụ cận đã thành công rực rỡ !

Bài Huy Thắng,  ảnh Thu Hà ( Baovietduc.de )   

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”8301″ image=”8301″]
[image link=”8311″ image=”8311″]
[image link=”8310″ image=”8310″]
[image link=”8328″ image=”8328″]
[image link=”8307″ image=”8307″]
[image link=”8308″ image=”8308″]
[image link=”8309″ image=”8309″]
[image link=”8312″ image=”8312″]
[image link=”8317″ image=”8317″]
[image link=”8302″ image=”8302″]
[image link=”8319″ image=”8319″]
[image link=”8327″ image=”8327″]
[image link=”8315″ image=”8315″]
[image link=”8318″ image=”8318″]
[image link=”8324″ image=”8324″]
[image link=”8326″ image=”8326″]
[image link=”8304″ image=”8304″]
[image link=”8306″ image=”8306″]
[image link=”8371″ image=”8371″]
[image link=”8316″ image=”8316″]
[image link=”8320″ image=”8320″]
[image link=”8323″ image=”8323″]
[image link=”8322″ image=”8322″]
[image link=”8321″ image=”8321″]
[image link=”8329″ image=”8329″]
[image link=”8330″ image=”8330″]
[image link=”8331″ image=”8331″]
[image link=”8339″ image=”8339″]
[image link=”8332″ image=”8332″]
[image link=”8333″ image=”8333″]
[image link=”8334″ image=”8334″]
[image link=”8341″ image=”8341″]
[image link=”8348″ image=”8348″]
[image link=”8347″ image=”8347″]
[image link=”8346″ image=”8346″]
[image link=”8345″ image=”8345″]
[image link=”8344″ image=”8344″]
[image link=”8343″ image=”8343″]
[image link=”8342″ image=”8342″]
[image link=”8349″ image=”8349″]
[image link=”8350″ image=”8350″]
[image link=”8352″ image=”8352″]
[image link=”8353″ image=”8353″]
[image link=”8354″ image=”8354″]
[image link=”8355″ image=”8355″]
[image link=”8362″ image=”8362″]
[image link=”8361″ image=”8361″]
[image link=”8360″ image=”8360″]
[image link=”8358″ image=”8358″]
[image link=”8357″ image=”8357″]
[image link=”8356″ image=”8356″]
[image link=”8359″ image=”8359″]
[image link=”8363″ image=”8363″]
[image link=”8364″ image=”8364″]
[image link=”8365″ image=”8365″]
[image link=”8366″ image=”8366″]
[image link=”8367″ image=”8367″]
[image link=”8368″ image=”8368″]
[image link=”8369″ image=”8369″]
[image link=”8376″ image=”8376″]
[image link=”8375″ image=”8375″]
[image link=”8374″ image=”8374″]
[image link=”8373″ image=”8373″]
[image link=”8372″ image=”8372″]
[image link=”8370″ image=”8370″]
[image link=”8377″ image=”8377″]
[image link=”8378″ image=”8378″]
[image link=”8379″ image=”8379″]
[image link=”8380″ image=”8380″]
[image link=”8381″ image=”8381″]
[image link=”8382″ image=”8382″]
[image link=”8383″ image=”8383″]
[image link=”8384″ image=”8384″]
[image link=”8385″ image=”8385″]
[image link=”8386″ image=”8386″]
[image link=”8387″ image=”8387″]
[image link=”8388″ image=”8388″]
[image link=”8389″ image=”8389″]
[image link=”8390″ image=”8390″]
[image link=”8397″ image=”8397″]
[image link=”8396″ image=”8396″]
[image link=”8395″ image=”8395″]
[image link=”8394″ image=”8394″]
[image link=”8393″ image=”8393″]
[image link=”8391″ image=”8391″]
[image link=”8398″ image=”8398″]
[image link=”8399″ image=”8399″]
[image link=”8400″ image=”8400″]
[image link=”8401″ image=”8401″]
[image link=”8402″ image=”8402″]
[image link=”8403″ image=”8403″]
[image link=”8404″ image=”8404″]
[image link=”8405″ image=”8405″]
[image link=”8406″ image=”8406″]
[image link=”8407″ image=”8407″]
[image link=”8408″ image=”8408″]
[image link=”8410″ image=”8410″]
[image link=”8411″ image=”8411″]
[image link=”8412″ image=”8412″]
[image link=”8419″ image=”8419″]
[image link=”8418″ image=”8418″]
[image link=”8417″ image=”8417″]
[image link=”8416″ image=”8416″]
[image link=”8415″ image=”8415″]
[image link=”8414″ image=”8414″]
[image link=”8413″ image=”8413″]
[image link=”8420″ image=”8420″]
[image link=”8421″ image=”8421″]
[image link=”8422″ image=”8422″]
[image link=”8423″ image=”8423″]
[image link=”8424″ image=”8424″]
[image link=”8425″ image=”8425″]
[image link=”8426″ image=”8426″]
[image link=”8432″ image=”8432″]
[image link=”8431″ image=”8431″]
[image link=”8430″ image=”8430″]
[image link=”8433″ image=”8433″]
[image link=”8429″ image=”8429″]
[image link=”8428″ image=”8428″]
[image link=”8427″ image=”8427″]
[image link=”8434″ image=”8434″]
[image link=”8435″ image=”8435″]
[image link=”8436″ image=”8436″]
[image link=”8437″ image=”8437″]
[image link=”8438″ image=”8438″]
[image link=”8439″ image=”8439″]
[image link=”8440″ image=”8440″]
[image link=”8441″ image=”8441″]
[image link=”8442″ image=”8442″]
[image link=”8443″ image=”8443″]
[image link=”8444″ image=”8444″]
[image link=”8445″ image=”8445″]
[image link=”8446″ image=”8446″]
[image link=”8447″ image=”8447″]
[image link=”8454″ image=”8454″]
[image link=”8453″ image=”8453″]
[image link=”8452″ image=”8452″]
[image link=”8451″ image=”8451″]
[image link=”8450″ image=”8450″]
[image link=”8449″ image=”8449″]
[image link=”8448″ image=”8448″]
[image link=”8456″ image=”8456″]
[image link=”8457″ image=”8457″]
[image link=”8458″ image=”8458″]
[image link=”8459″ image=”8459″]
[image link=”8460″ image=”8460″]
[image link=”8461″ image=”8461″]
[image link=”8462″ image=”8462″]
[image link=”8469″ image=”8469″]
[image link=”8468″ image=”8468″]
[image link=”8467″ image=”8467″]
[image link=”8466″ image=”8466″]
[image link=”8464″ image=”8464″]
[image link=”8465″ image=”8465″]
[image link=”8463″ image=”8463″]
[image link=”8470″ image=”8470″]
[image link=”8471″ image=”8471″]
[image link=”8472″ image=”8472″]
[image link=”8473″ image=”8473″]
[image link=”8474″ image=”8474″]
[image link=”8475″ image=”8475″]
[image link=”8476″ image=”8476″]
[image link=”8483″ image=”8483″]
[image link=”8482″ image=”8482″]
[image link=”8481″ image=”8481″]
[image link=”8480″ image=”8480″]
[image link=”8479″ image=”8479″]
[image link=”8478″ image=”8478″]
[image link=”8477″ image=”8477″]
[image link=”8484″ image=”8484″]
[image link=”8485″ image=”8485″]
[image link=”8486″ image=”8486″]
[image link=”8487″ image=”8487″]
[image link=”8488″ image=”8488″]
[image link=”8489″ image=”8489″]
[image link=”8490″ image=”8490″]
[image link=”8491″ image=”8491″]
[image link=”8492″ image=”8492″]
[image link=”8493″ image=”8493″]
[image link=”8494″ image=”8494″]
[image link=”8495″ image=”8495″]
[image link=”8496″ image=”8496″]
[image link=”8497″ image=”8497″]
[image link=”8503″ image=”8503″]
[image link=”8502″ image=”8502″]
[image link=”8501″ image=”8501″]
[image link=”8500″ image=”8500″]
[image link=”8499″ image=”8499″]
[image link=”8498″ image=”8498″]
[/images]

 

Related Posts