Việt Nam có Tổng Giám đốc TCT Hàng không mới

Theo THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Vietnam Airlines 

Vừa qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (TCT HKVN – Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sau hơn một năm chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (ngày 1 tháng 4 năm 2015).

KHVN 3

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Nhật – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Cục HKVN cùng các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền với tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện cho 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT HKVN- CTCP.

Tại Đại hội, các cổ đông của Vietnam Airlines đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, trong đó tập trung vào báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016….

Theo đó, Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua: tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt khoảng 17,4 triệu lượt khách và hàng hóa đạt 221,6 ngàn tấn; tổng doanh thu Tổng công ty hợp nhất đạt hơn 69 ngàn tỷ đồng trong đó doanh thu công ty mẹ đạt hơn 56,6 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.048,8 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với kế hoạch 2015; tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu vượt hơn 73% so với kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn 13 danh mục đầu tư ngoài ngành, đạt 98% tổng giá trị thoái vốn theo kế hoạch với tổng số tiền thu được là 819 tỷ đồng, cao hơn 2 lần giá trị đầu tư thực tế.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được Đại hội cổ đông thông qua, Vietnam Airlines phấn đấu đạt tổng sản lượng vận chuyển khách là gần 20,1 triệu lượt khách; doanh thu hợp nhất là 77,8 ngàn tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 62,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 2,3 ngàn tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt gần 1,6 ngàn tỷ đồng; tổng số vốn đầu tư là 9,9 ngàn tỷ đồng, tập trung ưu tiên cho những dự án cấp thiết, phù hợp với mục tiêu dài hạn, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành đề cử và biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí bầu bổ sung ông Dương Trí Thành vào HĐQT TCT HKVN – CTCP nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, HĐQT TCT HKVN-CTCP đã họp và nhất trí thông qua Ông Phạm Viết Thanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT HKVN – CTCP do thay đổi công tác theo phân công của Bộ chính trị; Ông Phạm Ngọc Minh – Thành viên HĐQT thôi kiêm giữ chức Tổng Giám đốc TCT HKVN – CTCP để bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT TCT HKVN-CTCP và Ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TCT HKVN – CTCP để bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc TCT HKVN – CTCP. Các quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ 0:00 ngày 1/6/2016 (giờ Việt Nam).

Cũng vào thời điểm diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Vietnam Airlines sắp hoàn tất việc đàm phán Hợp đồng mua bán cổ phần (SSA) với Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings để tiến hành ký kết vào cuối tháng 5/2016. Kết quả đàm phán này đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Theo đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP thực hiện phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là Tập đoàn Hàng không Nhật Bản – ANA Holdings Inc để tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần đại chúng theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, với số cổ phần bán là 107.668.938 cổ phần; tỷ lệ nắm giữ của ANA Holdings Inc. là 8,77% vốn điều lệ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP sau khi phát hành.

Việc ANA Holdings Inc trở thành công cổ đông chiến lược sẽ tạo tiền đề cho Vietnam Airlines tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nguồn lực tài chính, chất lượng dịch vụ, phát triển thị trường, tiếp cận công nghệ mới nhằm khẳng định vị thế của Hãng hàng không quốc gia, lực lượng chủ lực trong giao thông hàng không Việt Nam và phấn đấu đạt mục tiêu trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu tại khu vực. Sau khi hoàn tất giao dịch với ANA Holdings Inc, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phần để giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Nhà nước còn 75%, hướng tới giảm tiếp xuống 65% vốn điều lệ.

Theo Chi nhánh Vietnam Airlines tại Frankfurt/ am Mai 

 

 

 

 

Related Posts