VN: 4 tháng đầu năm thu hút 697 dự án với hơn 5 tỷ USD vốn FDI

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/4/4026, cả nước đã thu hút được 697 dự án FDI mới, với tổng vốn đăng ký đạt 5,082 tỷ USD, tăng 55,6% về số dự án và tăng 89,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Đồng thời, có 314 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 1,8 tỷ USD.

samsung2-1450489462 (1)

                       Công nhân làm việc trong nhà máy Sam Sung ,  Bắc Ninh  ( ảnh minh họa )

Như vậy, tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, bao gồm cả vốn đăng ký mới và tăng thêm, đạt gần 6,887  tỷ USD, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Cùng xu hướng tích cực đó, vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 4,7 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015.

Đó là điểm nổi bật nhất của tình hình kinh tế- xã hội của 4 tháng đầu năm 2016 .

Related Posts