18.06.2016 gặp mặt những người con từ nền VH Hòa Bình tại CHLB Đức

Hôm nay, ngày 18.06.2016 tại TP Chemnitz-CHLB Đức, những người con từ nền Văn hóa Hòa Bình sẽ có buổi gặp mặt thân mật lần thứ III. Đó chính là là cuộc gặp mặt của những người con đồng hương tỉnh Hòa Bình, một cộng đồng không đông lắm nhưng lại thắm tình đoàn kết và mang bản sắc riêng của nền Văn hóa Hòa Bình tại Đức.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chuyển đến Quý vị PS của cuộc gặp mặt lần thứ I.

 

Related Posts