Chàng trai Gia Lai vẽ tranh chân dung sống động như thật

Các tác phẩm vẽ bằng chất liệu chì, than và bút bi màu của Trương Duy Phương nhận được nhiều lời khen ngợi giống như ảnh chụp từ cộng đồng mạng

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”10053″ image=”10053″]
[image link=”10049″ image=”10049″]
[image link=”10050″ image=”10050″]
[image link=”10051″ image=”10051″]
[image link=”10052″ image=”10052″]
[image link=”10054″ image=”10054″]
[/images]

Related Posts