Chùm anh quê hương qua ống kính Jeny Hà

Jenny Hà là Viê kiều sống ở Braunschwei – Đức, vừa qua Chị về thăm quê hương và có gửi một tệp ảnh, tòa soạn BVD trính đăng một số ảnh:

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”9968″ image=”9968″]
[image link=”9969″ image=”9969″]
[image link=”9970″ image=”9970″]
[image link=”9971″ image=”9971″]
[image link=”9972″ image=”9972″]
[image link=”9973″ image=”9973″]
[image link=”9974″ image=”9974″]
[image link=”9975″ image=”9975″]
[image link=”9976″ image=”9976″]
[image link=”9977″ image=”9977″]
[image link=”9978″ image=”9978″]
[image link=”9979″ image=”9979″]
[image link=”9980″ image=”9980″]
[/images]

Related Posts