Nga và Việt Nam mở rộng hợp tác về vũ trụ

Các công ty nhà nước” Roscosmos” và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã ký bản ghi nhớ về việc hiểu biết lẫn nhau.

Nga va Viet Nam mo rong hop tac ve vu tru - Anh 1

Nga và Việt Nam mở rộng hợp tác về vũ trụ

Tổng công ty nhà nước Nga “Roscosmos” vừa ký bản ghi nhớ với Việt Nam về việc hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ, như bộ phận báo chí Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga thông báo.

“Các công ty nhà nước” Roscosmos” và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã ký bản ghi nhớ về việc hiểu biết lẫn nhau và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Từ phía Nga các tài liệu đã được ký kết bởi Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước “Roscosmos” Sergey Saveliev, từ phía Việt Nam — Chủ tịch VAST Tiến sĩ Châu Văn Minh”, — tuyên bố cho biết.

“Roskosmos” và VAST sẽ tham gia vào việc thực hiện các dự án chung sử dụng tiềm lực khoa học, thí nghiệm và công nghiệp của cả hai nước. Để phối hợp thực hiện các dự án quốc gia,sẽ tiến hành thành lập nhóm làm việc chung Nga-Việt về hợp tác trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Viettimes.vn

Related Posts