Những ý kiến của doanh nghiệp người Việt ở Đức

Trong diễn đàn kinh tế Việt Nam – Đức ngày 22.06.2016 tại Berlin, sau buổi tọa đàm cùng các doanh nghiệp Đức ( Phiên 1), buổi chiều cùng ngày đã diễn ra buổi thảo luận cùng các doanh nghiệp người Việt Nam ở Đức. Chúng tôi xin trích đoạn những phát biểu như sau : 

 

Related Posts