Sửng sốt ‘quái vật’ lợn 2 đầu, 3 mắt

Chú lợn 2 đầu 3 mắt được sinh ra ở một trại lợn ở Trung Quốc.

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 1

Con lợn có 2 đầu, 3 mắt, 2 mũi và 2 miệng này vừa được sinh ra cách đây vài ngày trong một trang trại ở Trung Quốc.

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 2

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 3

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 4

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 5

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 6

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 7

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 8

Sung sot 'quai vat' lon 2 dau, 3 mat - Anh 9

Related Posts