Trong buổi Đại sứ Chiêu đãi Đoàn CBCC Chính phủ Việt Nam sang làm việc tại Đức

Buổi tối ngày 07.06.2016, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã tổ chức Chiêu đãi Đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Việt Nam đang sang thăm và làm việc với Chính phủ Đức do ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu.

12

 Cùng dự buổi chiêu đãi có các cán bộ của Văn phòng Chính phủ Đức phụ trách  „ Dự án nâng cao năng lực quản lý Chính phủ Việt Nam „

3

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng mời  một số doanh nghiệp tiêu biểu của người Việt Nam tại CHLB Đức cùng dự.

Trong buổi chiêu đãi, Đại sứ quán,  Văn phòng Chính phủ và các chuyện gia Đức đã bàn thảo rất nhiều về hợp tác giữa hai bên để Chính Phủ Đức giúp đỡ nhiều hơn nữa cho Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

6

Đoàn cán bộ cấp cao của Văn phòng Chính phủ cùng đồng hành  ủng hộ Sứ quán thực hiện chương trình thúc đẩy giao thương kinh kế và  đầu tư của  Đức vào Việt Nam. Trong các biện pháp bước đi cụ thể ,  trước hết là tổ chức thật tốt Diễn đàn Kinh tế Việt – Đức ngày 22.06.2016 sắp tới ở Berlin. Diễn đàn này do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng các bộ ngành kinh tế Đức và các bộ ngành kinh tế Việt Nam tổ chức . Dự kiến diễn đàn sẽ thu hút hơn 200 các nhà lãnh đạo các bộ ngành, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Đức và Việt Nam tham dự.

Bài và ảnh Huy Thắng

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”9744″ image=”9744″]
[image link=”9745″ image=”9745″]
[image link=”9746″ image=”9746″]
[image link=”9747″ image=”9747″]
[image link=”9748″ image=”9748″]
[image link=”9749″ image=”9749″]
[image link=”9750″ image=”9750″]
[image link=”9751″ image=”9751″]
[image link=”9752″ image=”9752″]
[image link=”9753″ image=”9753″]
[image link=”9754″ image=”9754″]
[image link=”9755″ image=”9755″]
[image link=”9756″ image=”9756″]
[/images]

Related Posts