TS&BL: TT Mỹ Barack Obama đã mang đi và để lại những gì ở VN ?

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kết thức chuyến thăm chính thức Việt nam một cách tốt đẹp. Nhưng những gì ông  mang đi và  để lại ở Việt Nam ?  vẫn còn được bàn luận chưa thôi. Bản tin Thời sự & Bình luận quốc tế  ( VDTV-Số 8)  ngày 04.06.2016 tuần này xin đề cập đến những vấn đề trên !

 

Related Posts