VDTV: BẢN TIN THỜI SỰ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC, SỐ 9, NGÀY 11.06.2016

Bản tin thời sự Cộng đồng người Việt Nam ở Đức , số 9, ngày 11.06.2016 gồm những tin chính sau đây:

Xin mời Quý vị xem Video – Bản tin

Related Posts