4 tỉnh miền Trung: Còn tồn đọng 3.900 tấn cá chưa tiêu thụ được

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản : Theo báo cáo của 4 tỉnh miên Trung, lượng hải sản tồn kho đên cuối tháng 8 là khoảng 3.900 tấn.

Để tiêu thụ số hải sản trên, tại Thông báo số 259, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao các Bộ, ngành liên quan lấy mẫu xét nghiệm, xử lý.

ttxvn_haisan

Cụ thể, Bộ Y tế chịu trách nhiệm xét nghiệm các sản phẩm thủy hải sản tồn kho tại các kho lạnh, kho cấp đông. Nếu các lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm thì cấp giấy xác nhận đảm bảo an toàn thực phẩm để lưu thông, tiêu thụ.

Đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm thì tổ chức tiêu hủy theo quy định và hỗ trợ theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các cơ sở thu mua, tạm trữ hải sản.

Đối với sản phẩm khai thác, nuôi trồng thủy sản sau thời điểm Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố chất lượng môi trường biển sẽ lấy mẫu giám sát công bố chất lượng an toàn thực phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Hà Huy, tổng hợp. 

Related Posts