Đại sư quán Việt Nam tham gia „ Ngày mở „ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức

 

Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức ( BMZ ) chọn ngày  Chủ nhật của tuần cuối tháng 8 hàng năm là „ Ngày mở“  cửa để cho công chúng đến thăm Bộ.

Ngày mở đã trở thành sự kiện thường niên của Bộ nhằm quảng bá với công chúng về những hoạt động hợp tác phát triển với các đối tác nước ngoài.

Năm nay là ngày 28.08, có khoảng  gần 50 Đại sứ quán các nước đến tham dự. Các Đại sứ quán đều có gian hàng trưng bày về những hình ảnh về văn hóa, hình  ảnh về quê hương đất nước và con người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức năm nay  tham gia Ngày mở của BMZ với 2 nội dung chính:

Một là trưng bày những hình ảnh hợp tác phát triển Việt Nam và Đức trong những  năm qua.  Đây cũng là hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Đức ( 2011-2016 )

Hai là trình diễn 2 tiết mục Dân ca quan họ Bắc Ninh do gia đình Lương y Hoàng Lê trình diễn nhằm giới thiệu với bạn bè quốc tế nét văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh: 

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”12467″ image=”12467″]
[image link=”12468″ image=”12468″]
[image link=”12469″ image=”12469″]
[image link=”12470″ image=”12470″]
[image link=”12471″ image=”12471″]
[image link=”12472″ image=”12472″]
[image link=”12473″ image=”12473″]
[image link=”12474″ image=”12474″]
[image link=”12475″ image=”12475″]
[image link=”12476″ image=”12476″]
[image link=”12477″ image=”12477″]
[image link=”12478″ image=”12478″]
[image link=”12479″ image=”12479″]
[image link=”12480″ image=”12480″]
[image link=”12481″ image=”12481″]
[image link=”12482″ image=”12482″]
[image link=”12483″ image=”12483″]
[image link=”12484″ image=”12484″]
[image link=”12485″ image=”12485″]
[image link=”12486″ image=”12486″]
[image link=”12487″ image=”12487″]
[image link=”12488″ image=”12488″]
[image link=”12489″ image=”12489″]
[image link=”12490″ image=”12490″]
[image link=”12491″ image=”12491″]
[image link=”12492″ image=”12492″]
[image link=”12493″ image=”12493″]
[image link=”12494″ image=”12494″]
[image link=”12495″ image=”12495″]
[image link=”12496″ image=”12496″]
[image link=”12497″ image=”12497″]
[image link=”12498″ image=”12498″]
[image link=”12499″ image=”12499″]
[image link=”12503″ image=”12503″]
[image link=”12504″ image=”12504″]
[image link=”12505″ image=”12505″]
[image link=”12506″ image=”12506″]
[image link=”12508″ image=”12508″]
[image link=”12511″ image=”12511″]
[/images]

Related Posts