Động đất mạnh ở Thái Bình Dương, đã có cảnh báo sóng thần

Theo cơ quan địa chất Hoa Kỳ (USGS), một vụ động đất mạnh 7,6 độ Richter vừa xảy ra ngoài khơi đảo New Caledonia ở Nam Thái Bình Dương.

Cảnh báo sóng thần ở các Vanuatu, Fiji và New Caledonia đã được phát ra. Cảnh báo này do Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) ban bố.

dongat_namthaibinhduong

Vị trí tâm trấn trận động đất.

Trận động đất đã làm rung chuyển khu vực cách Ile Hunter, New Caledonia (vùng lãnh thổ này nằm trong khu vực Tây Nam Thái Bình Dương thuộc Pháp), 122 km về phía Đông Đông Nam.

Theo USGS, động đất xảy ra lúc 1 giờ 26 phút GMT, có tâm chấn ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở 22,7 độ vĩ Nam và 173,2 độ kinh Đông.

Khu vực xảy ra động đất nằm trong tuyến vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất./.

Related Posts