Hội Phật tử VN CHLB Đức: Kính mời dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Hội phật tử Việt Nam tại CHLB Đức

Kính mời bà con cộng đồng đến dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Phật lich 2560  DL 2016

Thời gian: 19 giờ 30 ngày 22.08.2016

Địa điểm tại Hội trường  Việt Phố trong TTTM Đồng Xuân

Herzberg str. 128-139 , 10365 Berlin

Chủ lễ: 

Đoàn hoằng pháp Giáo Hội phật giáo Việt Nam 

14009814_1773930812876173_445233158_n

Thay mặt Hội phật tử Việt Nam tại CHLB Đức

Hội trưởng, Chu Thị Châu 

Related Posts