PS. 70 năm Tấm phù hiệu Vệ Quốc đoàn

Nhân 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến ( 19.08.1946 – 19.08.2016 ) BVD trân trọng giới thiệu PS. 70 năm tấm phù hiệu Vệ Quốc Đoàn !

Related Posts