Chiều 05.09 công tác chuẩn Lễ kỷ niện 71 năm Quốc khách Việt Nam tại Berlin đã hoàn tất

Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ kỷ  niện 71 năm  Quốc khách nước CHXHCN Việt Nam diễn ra tại Berlin vào ngày 06.09.2016, chiều ngày 05.09  Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng các cán bộ văn phòng Đại sứ quán và các thành viên trong Ban tổ chức do đại diện một số hội đoàn, doanh nghiệp tham gia đã kiểm tra, xem xét, duyệt chương trình…

Sau khi kiểm tra xem xét các khâu, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phấn khởi nói: Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Quốc khánh tại khu văn phòng trong  Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, ( trước đây thường thuê hội trường và tổ chức ở ngoài ) và đây cũng là lần đầu tiên có các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp của cộng đồng cùng tham gia tổ chức vơi quy mô lớn, ước tính có khoảng 400-500 khách quốc tê và bà con đến dự.

Sau đây là một số hình ảnh của công tác chuẩn bị :

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”12711″ image=”12711″]
[image link=”12712″ image=”12712″]
[image link=”12713″ image=”12713″]
[image link=”12714″ image=”12714″]
[image link=”12715″ image=”12715″]
[image link=”12716″ image=”12716″]
[image link=”12717″ image=”12717″]
[image link=”12718″ image=”12718″]
[image link=”12719″ image=”12719″]
[image link=”12720″ image=”12720″]
[image link=”12721″ image=”12721″]
[image link=”12722″ image=”12722″]
[image link=”12723″ image=”12723″]
[image link=”12724″ image=”12724″]
[image link=”12725″ image=”12725″]
[image link=”12726″ image=”12726″]
[/images]

Related Posts