Phóng sự: Thủy điện Hòa Bình niềm tự hào Việt Nam ( P1)

Thủy điện Hòa Bình được khởi công 6.11.1979 hoàn thành năm 1994, đây là công trình thế kỷ và là niềm tử hào của Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa đất nước !

Related Posts