13.146,71 € thu được trong ngày quyên góp 22.10 tại TTTM Đồng Xuân

Với tinh thần vì miền Trung thân yêu, ngày quyên góp tập trung đầu tiên tại TTTM Đồng Xuân Berlin đã được nhiều Doanh nghiệp, Hội đoàn và cá nhân đến ủng hộ.

Đến 18 giờ 00 ngày 22.10 BTC đã kiểm hòm quyên góp, tổng  số tiền thu được của 2 hồm quyên góp là  13.146,71 €. Số tiền trên cộng với số tiền đã quyên góp đưa tổng số tiền quyên góp lên gần 54.000 €.

Ngày mai, 23.10.2016, BTC tiếp tục tổ chức quyên góp ” Vì miền Trung thân yêu ” tại TTTM Đồng Xuân – Berlin !

Sau đẫy là một số hình ảnh trong buổi quyên góp !

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”14150″ image=”14150″]
[image link=”14151″ image=”14151″]
[image link=”14152″ image=”14152″]
[image link=”14153″ image=”14153″]
[image link=”14154″ image=”14154″]
[image link=”14155″ image=”14155″]
[image link=”14156″ image=”14156″]
[image link=”14157″ image=”14157″]
[image link=”14158″ image=”14158″]
[image link=”14159″ image=”14159″]
[image link=”14160″ image=”14160″]
[image link=”14161″ image=”14161″]
[image link=”14162″ image=”14162″]
[image link=”14163″ image=”14163″]
[image link=”14164″ image=”14164″]
[image link=”14165″ image=”14165″]
[image link=”14166″ image=”14166″]
[image link=”14167″ image=”14167″]
[image link=”14168″ image=”14168″]
[image link=”14169″ image=”14169″]
[image link=”14170″ image=”14170″]
[image link=”14171″ image=”14171″]
[image link=”14172″ image=”14172″]
[image link=”14173″ image=”14173″]
[image link=”14174″ image=”14174″]
[image link=”14175″ image=”14175″]
[image link=”14176″ image=”14176″]
[image link=”14177″ image=”14177″]
[image link=”14178″ image=”14178″]
[image link=”14179″ image=”14179″]
[image link=”14180″ image=”14180″]
[image link=”14181″ image=”14181″]
[image link=”14182″ image=”14182″]
[image link=”14183″ image=”14183″]
[image link=”14184″ image=”14184″]
[image link=”14185″ image=”14185″]
[image link=”14186″ image=”14186″]
[image link=”14187″ image=”14187″]
[image link=”14188″ image=”14188″]
[image link=”14189″ image=”14189″]
[image link=”14190″ image=”14190″]
[image link=”14191″ image=”14191″]
[image link=”14192″ image=”14192″]
[image link=”14193″ image=”14193″]
[image link=”14194″ image=”14194″]
[image link=”14195″ image=”14195″]
[image link=”14196″ image=”14196″]
[image link=”14197″ image=”14197″]
[image link=”14198″ image=”14198″]
[/images]

 

Related Posts