CBCN Công ty Thăng Long với tấm lòng ” Vì miền Trung thân yêu

Ngày 27.10.2016 Công ty Thăng Long CHLB Đức đã tổ chức đi quyên góp để CBCN trong công ty quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt.

Related Posts