Linh thiêng huyệt đạo ngã ba sông

Đầu tháng 10- mùa Thu, chúng tôi có may mắn đươc ra nơi hợp lưu của 3 con sông. Đó là sông Đà, sông Thao và sông Lô.

Dù rằng đã từng đọc nhưng khi ra đến nơi cũng không khỏi bất ngờ.

Lái đò là một phụ nữ trung niên da xẹm nắng. Chị cho biết:

… số của chị gắn nghiệp sông nước, gắn với duyên chở đò đưa người ra ngã 3 sông. Vì thế mỗi lần ra đây ( huyệt đạo xoáy nước hợp lưu 3 dòng sông ) lấy nước, lấy cát  là một lần tế lễ thần linh.

chi nói” Đất có thổ công sông có hà bá ” không đùa được ! Huyệt đạo này là chỗ linh thiêng của đất trời, của Vua Cha. Đừng tưởng nước sông ra mà múc mang về là được. Không làm lễ tôi không dám múc nước không dám đào cát cho bất kỳ ai. Bởi trước đó tôi đã có lần vô tình quên lễ nên bị phạt gần chết, đò  quay tít giữa dòng nước xoáy mãi không về được. Cuối cùng phải ngửa mặt lên trời tạ lỗi mới vào được bờ !

Có lẽ vì thế mà chị lái đò luôn chuẩn bị sẵn hương vàng đồ lễ để khi ra đó thắp hương và người muốn xin nước xin cát thành tâm cầu khẩn.

Chị lái đò đưa chúng tôi ra đúng chỗ huyệt đạo, còn gọi là ” Ngã Ba Vua ” nơi dòng nước âm dương hoà hợp. Nước dương (+) có màu đỏ nâu, nước âm (-) có màu trong xanh. Hai dòng nước hoà nhau cuồn cuộn xoáy tít mù thì đấy là huyệt đạo, phải láy đúng chỗ ấy mới linh thiêng. Nước mang về đẻ lắng trong rồi thắp hương. Cát và đất nơi mũi cồn hợp long tạo nên mang về để dưới bàn thờ cho mát mẻ, phước đức tài lộc dồi dào…  Vì thế dân ở trong Nam ngoài Bắc hay đến đây xin nước xin cát về chấn hưng .

Tôi cũng nghe theo làm theo và cảm nhận thấy hình như mình đang được thăng hoa kỳ lạ giữa đất trời linh thiêng – Ngã Ba Vua –  nơi tướng quân Trần Nhật Duật chỉ huy nghĩa quân tiêu diệt quân Nguyên Mông ./.

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”13745″ image=”13745″]
[image link=”13746″ image=”13746″]
[image link=”13742″ image=”13742″]
[image link=”13741″ image=”13741″]
[image link=”13748″ image=”13748″]
[image link=”13739″ image=”13739″]
[image link=”13752″ image=”13752″]
[/images]

Related Posts