Đoàn cứu trợ CHLB Đức : Cứu trợ 160 triệu đồng cho hội viên người mù Lệ Thủy

Sau khi làm việc với MTTQ huyện Lệ Thủy thuộc tỉnh Quảng Bình, Đoàn cứu trợ đại diện cho Cộng đồng người Việt ở CHLB Đức do ông Võ Văn Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên  đã đến phát  160 suất quà cứu trợ, mỗi suất 1 triệu đồng , đưa đến tận tay 160 Hội viên hội người mù  trong huyện Lệ Thủy với tổng số tiền là  số là 160 triệu đồng .

Thay mặt UBMTTQ và Hội trưởng hội người mù đã vô cùng phấn khởi và biết ơn bà con Việt kiều tại CHLB Đức.

Bài và ảnh của Huy Thắng, gửi từ Quảng Bình.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15432″ image=”15432″]
[image link=”15433″ image=”15433″]
[image link=”15434″ image=”15434″]
[image link=”15435″ image=”15435″]
[image link=”15436″ image=”15436″]
[image link=”15438″ image=”15438″]
[image link=”15439″ image=”15439″]
[image link=”15440″ image=”15440″]
[image link=”15441″ image=”15441″]
[image link=”15442″ image=”15442″]
[/images]

Related Posts