Đoàn đại diện kiều bào Đức đã đến các điểm cấp phát hàng cứu trợ ở Nghệ An

Điểm phát quà đầu tiên của đoàn công tác đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Đức tới bà con vùng lũ hai xã Hưng Long và Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Mỗi hộ gia đình được nhận 1 triệu VNĐ. 

Tại điểm phát quà đầu tiên  này có 100 hộ gia đình đã nhận quà cứu trợ. Mỗi hộ được kiều bào Đức ủng hộ 1 triệu đồng. 

Tin và ảnh do Phạm Mạnh Cường đi cùng đoàn cung cấp.

Điểm phát quà thứ 2 của đoàn công tác tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương Nghệ An
Tại 2 điểm đã phát quà, mỗi điểm có 75 hộ được nhận quà cứu trợ. Mỗi phần quà là 1 triệu VNĐ tiền mặt.
d2

Related Posts