Hôm nay 07.11, Đoàn cứu trợ đại diện cho kiều bào Đức đã trao quà đến bà con vùng lũ tỉnh Nghệ An.

Điểm phát quà đầu tiên của đoàn công tác đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Đức tới bà con vùng lũ hai xã Hưng Long và Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Tin và ảnh do Phạm Mạnh Cường đi cùng đoàn cung cấp.

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15031″ image=”15031″]
[image link=”15032″ image=”15032″]
[image link=”15033″ image=”15033″]
[image link=”15034″ image=”15034″]
[image link=”15035″ image=”15035″]
[image link=”15036″ image=”15036″]
[image link=”15037″ image=”15037″]
[/images]

Related Posts