Những kiến nghị “nóng bỏng” của kiều bào về xây dựng đất nước và TPHCM

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới diễn ra tại TPHCM trong 2 ngày : 12, 13-11-2916 đã có hơn 500 đại biểu về dự. Tại Hội nghị đã có rất nhiều ý kiên phát biểu xây dựng đất nước và riêng TPHCM. xin mời quý vị cùng theo dõi

Related Posts