Phát quà cứu trợ dưới ánh trăng

Đoàn cứu trợ CHLB Đức ra khỏi xã Ngư Hóa thì trời đã tối. Người địa phương dẫn đường cho biết nếu không nhanh sẽ gặp khó khăn, thậm trí phải nằm lại nếu có sương mù. Quả đúng như thế, đường một bên là núi đá có nguy cơ xập và một bên là vực sâu hàng trăm mét, đường cua gấp như khửu tay rất nguy hiểm. Xe của chúng tôi chỉ bò được 20-30 km/h. Khi ra đến xã Tiến hóa thì trời đã tối, trăng đã lên và chúng tôi phải phát quà dưới anh trăng. Trăng rằm tháng mười tròn và to như cái nia, xuống rất thấp. Nhìn bà con thật tội, trời xe lạnh mà hầu hết chỉ có một mảnh áo và phải chờ đợi chúng tôi suốt 3-4 tiếng đồng hồ. Không thể để bà con chờ đợi hơn, chúng tôi tận dụng mọi cái có thể và phát 100 suát quà cho bà con . Bà con vui vẻ nhận quà và ra về dưới  ánh trăng rằm tháng mười Âm lich, năm Bính Thân ./.

Huy Thắng

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15389″ image=”15389″]
[image link=”15391″ image=”15391″]
[image link=”15393″ image=”15393″]
[image link=”15394″ image=”15394″]
[image link=”15395″ image=”15395″]
[image link=”15396″ image=”15396″]
[image link=”15397″ image=”15397″]
[image link=”15398″ image=”15398″]
[image link=”15399″ image=”15399″]
[image link=”15400″ image=”15400″]
[image link=”15401″ image=”15401″]
[image link=”15402″ image=”15402″]
[image link=”15403″ image=”15403″]
[image link=”15404″ image=”15404″]
[/images]

 

Related Posts