Tiếng thơ : Lỡ hẹn mùa Thu

Mùa Thu châu Âu rất đẹp, nhưng cũng thật buồn với những ai tâm trạng. Tôi là số những người như thế !

Related Posts