Trao 7.000 € cho điểm trường mầm non bản Ba Loóc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa

Đây là điểm trường Mầm non thuộc vùng sâu vùng xa nên từ khi cơn mưa lũ lich sử xảy ra chưa một ai đến thăm và tặng quà. Hiện tại điểm trường này chủ yếu phục vụ cho con em dân tộc Mày ở ban Ba Loóc. Một dân tộc thiểu số ít người nằm trong vùng rừng núi huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Điểm trường mần non này trước đây được một tổ chức Plan của Nhật Bản tài trợ xây dựng, nay sau cơn lũ quét trường đã bị sạt lở nghiêm trọng trơ móng nhà có nguy cơ đổ xập. Với 7.000 € tương đương 168 triệu đồng đo đoàn cứu trợ của cộng đồng người việt và Hội đồng hương Quảng Bình trao tặng, Hội đồng nhà trường, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương xã Dân Hóa sẽ khắc phục được phần nào sự cố để các con em dân tộc Mày ở đây có cơ sở đến trường.

Cũng tại đây đoàn đã trao một suất quà là 1 triệu đồng cho một thanh niên bị cụt một chân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bài và ảnh do nhà báo Huy Thắng ( BVD ) đi cùng đoàn cung cấp

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”15306″ image=”15306″]
[image link=”15307″ image=”15307″]
[image link=”15308″ image=”15308″]
[image link=”15309″ image=”15309″]
[image link=”15310″ image=”15310″]
[image link=”15311″ image=”15311″]
[image link=”15312″ image=”15312″]
[image link=”15313″ image=”15313″]
[image link=”15314″ image=”15314″]
[image link=”15315″ image=”15315″]
[image link=”15316″ image=”15316″]
[image link=”15317″ image=”15317″]
[image link=”15318″ image=”15318″]
[image link=”15319″ image=”15319″]
[image link=”15320″ image=”15320″]
[image link=”15321″ image=”15321″]
[image link=”15322″ image=”15322″]
[image link=”15323″ image=”15323″]
[image link=”15324″ image=”15324″]
[image link=”15325″ image=”15325″]
[image link=”15326″ image=”15326″]
[image link=”15327″ image=”15327″]
[image link=”15328″ image=”15328″]
[image link=”15329″ image=”15329″]
[image link=”15330″ image=”15330″]
[image link=”15331″ image=”15331″]
[image link=”15332″ image=”15332″]
[/images]

Related Posts