Lời kể của Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, chiến sĩ cảm tử quân ở thành Hà Nội năm 1946

Related Posts