Tài năng giọng hát ” Nhí ” Ngọc Thảo 6 tuổi ở Đức


Trong quá trình đi tìm tài năng „ nhí „ của  người Việt ở trên đất Đức, tình cờ và may mắn chúng tôi đã  gặp được một giọng hát  „ Nhí“  trong sáng và cao vút. Đấy là giọng hát của cháu Ngọc Thảo, năm nay vừa tròn 6 tuổi, người Việt Nam ở Berlin, CHLB Đức. 

Related Posts