Ba quan mời trầu-CLB Quan họ Kinh Nắc Berlin trình diễn

Duy trì văn hóa Việt ở nước ngoài là vô cùng khó khăn, bởi những người yêu thích môn nghệ thuật này mỗi người sống một nơi và hàng gày phải bận bịu với công việc mưu sinh. Tuy vậy, ở Berlin, Thủ đô CHLB Đức vẫn có một CLB mang tên ” CLB Quan họ Kinh Bắc ” . Số hội viên không đông chỉ khoảng 20 thành viên nhưng họ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để duy trì. 

Vừa qua, trong Tết Đinh Dậu do ĐSQ và Cộng đồng tổ chức tại Berlin, CLB đã trình diễn một hoạt cảnh ” Ba quan mời trầu ” được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.

VDTV trân trọng giới thiệu hoạt cảnh này:

Huy Thắng, thực hiện 

Một số hình ảnh của CLB

[images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18480″ image=”18480″]
[image link=”18481″ image=”18481″]
[image link=”18482″ image=”18482″]
[image link=”18483″ image=”18483″]
[image link=”18484″ image=”18484″]
[image link=”18485″ image=”18485″]
[image link=”18486″ image=”18486″]
[image link=”18487″ image=”18487″]
[image link=”18488″ image=”18488″]
[image link=”18489″ image=”18489″]
[image link=”18490″ image=”18490″]
[/images] [images cols=”three” lightbox=”true”]
[image link=”18480″ image=”18480″]
[image link=”18481″ image=”18481″]
[image link=”18482″ image=”18482″]
[image link=”18483″ image=”18483″]
[image link=”18484″ image=”18484″]
[image link=”18485″ image=”18485″]
[image link=”18486″ image=”18486″]
[image link=”18487″ image=”18487″]
[image link=”18488″ image=”18488″]
[image link=”18489″ image=”18489″]
[image link=”18490″ image=”18490″]
[image link=”18430″ image=”18430″]
[image link=”18429″ image=”18429″]
[image link=”18427″ image=”18427″]
[image link=”18426″ image=”18426″]
[image link=”18425″ image=”18425″]
[image link=”18424″ image=”18424″]
[image link=”18423″ image=”18423″]
[image link=”18422″ image=”18422″]
[image link=”18421″ image=”18421″]
[image link=”18420″ image=”18420″]
[image link=”18418″ image=”18418″]
[image link=”18417″ image=”18417″]
[image link=”18415″ image=”18415″]
[image link=”18412″ image=”18412″]
[image link=”18413″ image=”18413″]
[image link=”18410″ image=”18410″]
[image link=”18405″ image=”18405″]
[image link=”18402″ image=”18402″]
[image link=”18400″ image=”18400″]
[/images]

Related Posts